WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

tisdag 22 december 2015

DEBATT Rehabiliteringsgarantins problem är inte KBT, utan bristen på kvalificerade behandlare ...

DEBATT Rehabiliteringsgarantins problem är inte KBT, utan bristen på kvalificerade behandlare ...
 - överenskommelse i syfte att stävja en växande psykisk ohälsa, främja återgång i arbete samt förebygga sjukskrivningar – Rehabiliteringsgarantin.