WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

onsdag 16 mars 2016

Joseph Kohler vill in på behandlingshem – men kommunen nekar

Joseph Kohler vill in på behandlingshem – men kommunen nekar
 - Det var relativt sent i livet, i trettioårsåldern, men i bakgrunden fanns en längre historik av psykisk ohälsa. Hans drogbruk eskalerade och till sist rökte ...