WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

onsdag 30 mars 2016

Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp

Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp
 - Psykisk ohälsa ökar bland unga men samtidigt är det endast ett fåtal som pratar om det. Vi har inga förkunskaper i hur vi ska bete oss när vi drabbas ...