WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

onsdag 20 april 2016

Psykisk ohälsa ska tas på allvar

Psykisk ohälsa ska tas på allvar
 - På 35 mottagningar runtom i länet erbjuder numera psykologer med erfarenhet av att arbeta med barn och unga med psykisk ohälsa samtal och ...