WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

Läser in...

måndag 20 juni 2016

Kvinnliga unga läkare har fått allt större problem med psykisk ohälsa

Kvinnliga unga läkare har fått allt större problem med psykisk ohälsa
 - Men en undersökning visar på en allt större psykisk ohälsa bland unga ... Den psykiska ohälsan ökar bland yngre och kvinnliga läkare enligt en ...