WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

Läser in...

måndag 13 juni 2016

Nya metoder behövs för att stötta barn som upplever våld hemma

Nya metoder behövs för att stötta barn som upplever våld hemma
 - Almqvists studie visar att metoden, som anpassats till svenska förhållanden, minskar både psykisk ohälsa hos barnen och förbättrar mammornas ...