WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

onsdag 14 september 2016

Fattigdom farligt för hälsan

Fattigdom farligt för hälsan
- Att vara fattig är ett nästan lika stort problem som psykiska problem, uppger brukare ... Det gör också att det är svårare att tillfriskna från psykisk ohälsa.