WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

måndag 17 oktober 2016

Hur kan jag som skyddsombud hjälpa en psykiskt utmattad?

Hur kan jag som skyddsombud hjälpa en psykiskt utmattad?
Psykiska ohälsa, oftast orsakad av stress, är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det är alltid svårt att härleda grunden till utmattning, då den ...