Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 9 november 2011

Nordic Svenska -| Åtal om olaga hot föll i hovrätten

Åtal om olaga hot föll i hovrätten: Hon har i våras dömts för att, under psykisk ohälsa, ha angripit och hotat flera boende i samma lägenhetshus som hon själv bodde i, på Berghem. ...

Follow by Email