WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 26 oktober 2015

Allt fler sjukskriver sig - "går in i väggen"

Allt fler sjukskriver sig - "går in i väggen"
 - Sjukfrånvaron ökar i stort sett ibland alla yrkesgrupper. Närmare hälften är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, något som ofta drabbar kvinnor.