WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 27 oktober 2015

Deras smarta lotteri mer än halverar spridningen av HIV

Deras smarta lotteri mer än halverar spridningen av HIV
 - Över 34 miljoner människor har dött i HIV, och epidemin tycks omöjlig att få stopp på. Men nu har svenska forskare lyckats minska spridningen med ...