WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 27 oktober 2015

Miljardsatsning på rehab missar målet

Miljardsatsning på rehab missar målet
 - Sedan dess har garantin förnyats med nya överenskommelser varje år. Syftet är att ge personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa tidig vård så att ...