WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 26 oktober 2015

Psykisk ohälsa och våld i nära relationer kan bli nya folkhälsomål

Psykisk ohälsa och våld i nära relationer kan bli nya folkhälsomål
 - Mjölby kommun är ensam kommun i väster att fortsätta med verksamheten personliga ombud (som arbetar för personer med psykisk ohälsa) från att ...