WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 27 oktober 2015

Viktigt att få hjälp tidigt

Viktigt att få hjälp tidigt
 - Men i ett läge där psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomsar blivit den ... kronor till länets vårdcentraler och extra fokus på just psykisk ohälsa.