WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 19 november 2015

1 av 5 barn offer för sexövergrepp

1 av 5 barn offer för sexövergrepp
 - Studien visar att elever som utsatts för övergrepp eller sexuell exploatering löper en kraftigt ökad risk för psykisk ohälsa. Samma gäller för unga som ...