WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 30 november 2015

Äldres psykiska ohälsa behöver uppmärksammas

Äldres psykiska ohälsa behöver uppmärksammas
 - En patientgrupp som sällan uppmärksammas är äldre med psykisk ohälsa. Varför har till exempel inte äldre samma tillgång till psykiatrisk vård som ...