WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 2 november 2015

Att det är lite stressigt 'just nu' kan man glömma. Trenden där alltfler blir sjukskrivna baserat på ...

Att det är lite stressigt 'just nu' kan man glömma. Trenden där alltfler blir sjukskrivna baserat på ...
 - I verkligheten skenar den psykiska ohälsan till följd av orimliga krav och anorektiska arbetsplatser. Lägg därtill det ansvar som framför allt kvinnor tar ...