WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 3 november 2015

Att våga säga nej kan vara ett framgångsrecept

Att våga säga nej kan vara ett framgångsrecept
 - Maria Strömbäck jobbade på ungdomshälsan i Umeå och träffade unga kvinnor som led av psykisk ohälsa. Många sökte för stress. Flera nationella ...