WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 9 november 2015

Ensidig satsning på KBT skadar svensk psykvård”

Ensidig satsning på KBT skadar svensk psykvård”
 - Sverige har under samma tid, enligt OECD, fått en andel av psykisk ohälsa, sjukskrivningar och psykofarmakakonsumtion som är en av västvärldens ...