WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 26 november 2015

Hemlösheten och utsattheten ökar i Malmö

Hemlösheten och utsattheten ökar i Malmö
 - Hemlösheten i Sverige ökar och allt oftare beror detta på fattigdom snarare än som tidigare på missbruk och psykisk ohälsa. Matilda Jägerdén ...