WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 24 november 2015

Ingen ska behöva känna sig lika värdelös som jag gjorde

Ingen ska behöva känna sig lika värdelös som jag gjorde
 - Trots att den lilla hemsidan som var ämnad för släkt och vänner omvandlades och blev till Sveriges största projekt om psykisk ohälsa, flertalet kända ...