WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 13 november 2015

Ja till Alliansens förslag om tidiga insatser mot psykisk ohälsa

Ja till Alliansens förslag om tidiga insatser mot psykisk ohälsa
 - Tidiga förebyggande insatser är helt avgörande för att på allvar komma på bukt med psykisk ohälsa bland barn o unga i Skåne, säger Gilbert Tribo ...