WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 16 november 2015

Jag tror att alla människor är psykiskt sjuka, i olika grader

Jag tror att alla människor är psykiskt sjuka, i olika grader
 - i den 71 sidor långa läkarjournalen, till "patientens tidigare psykiska ohälsa". ... Och så undrar man varför psykisk sjukdom är vårt största och mest ...