WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 24 november 2015

När ska regionen anta en nollvision för självmord?

När ska regionen anta en nollvision för självmord?
 - Riksdagen antog redan 2008 en nollvision för självmord och nio strategier togs fram för att visionen skulle bli verklighet. Dessvärre satsade man inga ...

Follow by Email