WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 30 november 2015

Ökad fysisk aktivitet viktigt för att bromsa sjukfrånvaron”

Ökad fysisk aktivitet viktigt för att bromsa sjukfrånvaron”
 - För mycket stillasittande och låg grad av fysisk aktivitet korrelerar starkt mot psykisk ohälsa, övervikt och inaktivitet ökar risken att dö i förtid, ger en ...