WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 23 november 2015

Satsning på förändrade attityder gentemot äldre personer med psykisk ohälsa

Satsning på förändrade attityder gentemot äldre personer med psykisk ohälsa
 - Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om att psykisk ohälsa förekommer oavsett ålder. Ett annat mål är att sprida kunskap om tecken på ...