WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 17 november 2015

Svaghet att metoder mot självmord inte sprids

Svaghet att metoder mot självmord inte sprids
 - Vräkningar fyrdubblar risken för självmord, visar en ny studie. Hässleholm är den enda kommun jag vet som har tagit ett helhetsgrepp kring vräkningar ...