WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 27 november 2015

Ta chefsrollen över ditt liv – må bättre

Ta chefsrollen över ditt liv – må bättre
 - Psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökar mest i Sverige. Genom att reflektera och analysera sitt egna mående kan man börja må bättre.