WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 2 november 2015

Viktigt att våga prata om psykisk ohälsa

Viktigt att våga prata om psykisk ohälsa
 - Hon har skrivit en avhandling om unga kvinnors psykiska ohälsa. Att våga prata om hur man mår, också när det inte är så bra, och dela erfarenheter ...