WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 22 december 2015

Äktenskap för alla skapar klyfta i EU

Äktenskap för alla skapar klyfta i EU
 - I våras antog Sloveniens parlament en lag som ger homosexuella rätt att gifta sig på samma villkor som andra. Men innan någon hann utnyttja ...