WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 14 december 2015

Allt fler skolor ger ut nytt examensbevis efter könsbyte

Allt fler skolor ger ut nytt examensbevis efter könsbyte
 - 2011 gjorde Sveriges Förenade HBTQ-studenter en första kartläggning. Då var det fyra av 23 lärosäten som gav ut nya examensbevis till studenter ...