WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 1 december 2015

Avskalat om psykisk ohälsa

Avskalat om psykisk ohälsa
 - Syftet är att visa strukturer i samhället och hur ungas psykiska ohälsa ser ut idag, säger hon. Själva formen, en avskalad entimmesmonolog, innebär ...