WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 3 december 2015

Brist på psykologisk behandling förlänger sjukskrivningarna”

Brist på psykologisk behandling förlänger sjukskrivningarna”
 - Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro. Förutom stort lidande medför detta stor belastning på de offentliga finanserna, skriver ...