WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 22 december 2015

DEBATT Rehabiliteringsgarantins problem är inte KBT, utan bristen på kvalificerade behandlare ...

DEBATT Rehabiliteringsgarantins problem är inte KBT, utan bristen på kvalificerade behandlare ...
 - överenskommelse i syfte att stävja en växande psykisk ohälsa, främja återgång i arbete samt förebygga sjukskrivningar – Rehabiliteringsgarantin.