WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 29 december 2015

Debattörerna: Vanlig medmänsklighet viktigt för att få ner självmorden

Debattörerna: Vanlig medmänsklighet viktigt för att få ner självmorden
 - En eld uppstår inte utan anledning och så är det med psykisk ohälsa också. Det samhälle vi lever i producerar ett stort lidande som kan utvecklas till ...