WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 15 december 2015

Färre influensavirus hos äldre änder

Färre influensavirus hos äldre änder
- Äldre änder som drabbats av influensa har i genomsnitt färre virus än unga fåglar, visar en studie från Linnéuniversitetet. Något som överraskade Kalmarforskarna, som har analyserat mer än 26 000 avföringsprover. ”Vi tror att detta beror på att äldre ...