WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 21 december 2015

Livsvillkoren för barn och unga - hur påverkas psykiska hälsan

Livsvillkoren för barn och unga - hur påverkas psykiska hälsan
 - Vid Karlstads universitet pågår forskning för att finna orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bland unga. Forskningsprogrammet har pågått i tre år ...