WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 29 december 2015

Omsorgen i Kalmar först ut med utbilning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”

Omsorgen i Kalmar först ut med utbilning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa”
 - Folkhälsomyndigheten uppskattar att cirka 20 procent av personer över 65 år lider av psykisk ohälsa i någon form. Förutom det lidande som psykisk ...