WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 10 december 2015

Plan krävs för psykisk ohälsa

Plan krävs för psykisk ohälsa
 - Den psykiska ohälsan ökar även bland vuxna och främst bland kvinnor. Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Att det är ...