WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 7 december 2015

Psykiskt sjuka tappar stöd

Psykiskt sjuka tappar stöd
- De två anställda som jobbar med patienter med psykisk ohälsa på Närhälsans vårdcentral i Skara slutar vid årsskiftet. De som idag ingår i teamet för ...