WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 17 december 2015

Sluta sprida fördomar om psykiskt sjuka, GW

Sluta sprida fördomar om psykiskt sjuka, GW
 - Man kan naturligtvis i allmänhet undra om det är SVT:s roll att låta Persson spekulera fritt kring personers psykiska ohälsa men ännu allvarligare är det ...