WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 10 december 2015

Unik chans att förbättra vården för nyanlända

Unik chans att förbättra vården för nyanlända
 - Mellan 20 och 30 procent av de som söker asyl i Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa. I dag tar det alldeles för lång tid innan de får rätt behandling ...