WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 6 januari 2016

Barn till kvinnor som mördats löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barn till kvinnor som mördats löper ökad risk för psykisk ohälsa
 - Forskning från Karolinska Institutet visar att barn som före 18 års ålder upplevt förlusten av sin mor genom dödligt våld löper större risk än andra barn ...