WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 13 januari 2016

Djur och natur lockar vid psykisk ohälsa

Djur och natur lockar vid psykisk ohälsa
 - och sysselsättning för psykisk funktionsnedsättning. Pengarna är prestationsbaserade statsbidrag och har delats ut genom socialstyrelsens försorg.