WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 12 januari 2016

Høie: - Dette er den største sosiale ulikheten i vårt land

Høie: - Dette er den største sosiale ulikheten i vårt land
 - Midt i blant oss har vi naboer, venner og kolleger med en forventet levealder 20 år kortere enn resten av befolkningen. Det er på nivå med situasjonen i Liberia, Kenya og Kongo. Dette er den største sosiale ulikheten i vårt land, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i sin sykehustale tirsdag og lovet fortsatt prioritering av psykisk helse og rusbehandling.