WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 7 januari 2016

Jag glömmer läsa breven från skolan – är jag en dålig mamma?

Jag glömmer läsa breven från skolan – är jag en dålig mamma?
  - Psykisk ohälsa har ett brett spann och flera olika svårigheter kan ligga inbäddade i begreppet, därför är det rent av omöjligt att dra alla med psykisk ...