WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 28 januari 2016

Psykisk ohälsa måste tas på allvar

Psykisk ohälsa måste tas på allvar
 - Rätten till vård vid psykisk ohälsa borde därför vara lika självklar som vid ett fysiskt problem, psykisk hälsa bortprioriteras och nedvärderas ...