WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 januari 2016

Regeringen avsätter 845 miljoner för psykisk ohälsa 2016

Regeringen avsätter 845 miljoner för psykisk ohälsa 2016
 - I dag presenterades en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Genom samarbetet ...