WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 26 februari 2016

Italienskt ja för samkönade äkta par

Italienskt ja för samkönade äkta par
 - Men för att få igenom lagförslaget tvingades ett par punkter strykas. Homosexuella par kommer även i fortsättningen att inte tillåtas att adoptera.