WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 februari 2016

Många ensamkommande barn och unga mår psykiskt dåligt

Många ensamkommande barn och unga mår psykiskt dåligt
 - Många av Göteborgs ensamkommande flyktingbarn söker vård för psykisk ohälsa. Oro för framtiden, brist på sysselsättning och traumatiska minnen ...